Tytuł Ogłoszenia:

Wycena praw autorskich

Dodano: 2016-03-04 15:41:28

Kontakt:

rzeczoznawca

607657448

Wycena praw autorskich .

Wycen w zakresie zgłoszeń patentowych, patentów i know-how, znaków towarowych, w tym dla potrzeb cen transferowych, instrumentów kapitałowych, spółek, przedsiębiorstw, zorganizowanej części przedsiębiorstwa, opinii sądowych (odszkodowania) z tytułu naruszenia znaków towarowych i innych dóbr niematerialnych praw autorskich prawa autorskie wycena autorskich praw majątkowych.

www.wyceny-opinie.pl

Tel.607-657-448

wpa@wyceny-opinie.pl

rzeczoznawca

  Główne zdjecie: