Tytuł Ogłoszenia:

Upadłość konsumencka

Dodano: 2016-05-10 10:45:05

Kontakt:

fryd

604660041

Upadłość Konsumencka

Korzyści z upadłości konsumenckiej , Rozłożenie części długu na raty , Zawieszenie egzekucji z chwilą ogłoszenia upadłości , wszystkie postępowania zostaną zawieszone , sąd rejestrowy z urzędu wykreśla osobę upadłego z rejestru dłużników niewypłacalnych

www.frydberg.com

Tel.604-660-041

krak@frydberg.com

fryd

  Główne zdjecie: