Tytuł Ogłoszenia:

Specjalista ds. funduszy unijnych

Dodano: 2016-02-23 13:16:34

Kontakt:

Agnieszka

np: Laryngolog Kraków

Poszukujemy osoby, która:
- potrafi samodzielnie opracować wnioski aplikacyjne o dofinansowanie dla projektów „twardych” ze środków UE z perspektywy finansowania 2014-2020 (RPO, PO IiŚ, PO PW, PO PC, PROW itp.),
- przeprowadzi analizy i pozyska wszelkie niezbędne do napisania wniosku dane,
- za pomocą generatora wniosków sporządzi dokumentację aplikacyjną wraz z załącznikami,
- nie ma problemów z pozyskiwaniem informacji od Instytucji Zarządzających.

Osoba przez nas poszukiwana powinna:
- posiadać udokumentowane doświadczenie w zakresie pozyskiwania środków w funduszy unijnych,
- posiadać umiejętności analityczne, systematyczność, dokładność, rzetelność w sporządzaniu dokumentacji,
- posiada umiejętności i udokumentowaną skuteczność w pisaniu studium wykonalności,
- posiadać umiejętność sporządzania analiz finansowych,
- znać założenia perspektywy finansowania na lata 2014-2020,
- wykształcenie wyższe (preferowane kierunki: administracja, ekonomia, europeistyka, finanse),
- znać obsługę generatorów wniosków aplikacyjnych.

Oferujemy:
- atrakcyjne wynagrodzenie adekwatne do posiadanych kwalifikacji,
- możliwość pogodzenia obowiązków pracowniczych z osobistymi,
- pełną wyzwań pracę umożliwiającą rozwój osobisty i samodoskonalenie.

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie dokumentów aplikacyjnych (CV wraz z Listem Motywacyjnym).

Agnieszka

  Główne zdjecie: